święty

święty
święty I {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, święci, świętytszy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w połączeniu z imieniem Boga słowo to jest wyrazem hołdu i czci oddawanej przez wiernych Stwórcy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Święty Boże, święty mocny. Święty Pan Bóg zastępów. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o osobach: taki, który w kategoriach określonej religii uzyskał najwyższą ocenę, został uznany za zbawionego i godnego kultu (w Kościele katolickim: po śmierci, w procesie kanonizacyjnym); kanonizowany (skrót: św.) ': {{/stl_7}}{{stl_10}}Święty Franciszek. Kościół pod wezwaniem św. Jakuba. Kolegiata św. Anny. Litania do świętego Józefa. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'stanowiący część, nieodłączny atrybut, symbol jakiegoś kultu, religii, obrządku: uświęcony przez jakąś religię, otoczony czcią i kultem religijnym': {{/stl_7}}{{stl_10}}Święty obraz. Święty dąb, gaj. Święta rzeka. Chrzest święty. Ojciec święty. Ziemia święta. Pismo Święte. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'taki, który w świadomości społecznej jest uznawany za coś oczywistego i niezmiennego, niepodlegającego dyskusji, krytyce; nienaruszalny, nietykalny, zasługujący na poszanowanie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Święty obowiązek. Święta zasada. Masz do tego święte prawo! {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o człowieku: bardzo dobry, łagodny, wyrozumiały, cierpliwie, z pokorą znoszący przeciwności losu': {{/stl_7}}{{stl_10}}To święta kobieta – tyle lat wytrzymuje z takim nicponiem bez słowa skargi. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}święty II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mos odm. jak przym. Ia {{/stl_8}}{{stl_7}}'w Kościele katolickim i prawosławym: osoba, która po śmierci poprzez akt kanonizacji została uznana za wzór cnót religijnych i autorytet moralny, ma prawo do publicznego kultu, a na tamtym świecie, obcując z Bogiem, jest w stanie wyprosić u{{/stl_7}}{{stl_7}} niego łaskę dla żyjących i okazywać im pomoc': {{/stl_7}}{{stl_10}}Święty katolicki. Kult świętych. Orędownictwo świętych.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}brudny [czarny] jak święta ziemia; co {{/stl_10}}{{stl_8}}{ktoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}powie, to święte; dać {{/stl_7}}{{stl_8}}{komuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}święty spokój; dla świętego spokoju; Duch Święty; goły jak święty turecki; mieć (święty) spokój; msza święta; na święty nigdy; nie ma {{/stl_7}}{{stl_8}}{dla kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}nic świętego; Ojciec Święty; oleje święte; (o) święta naiwności; patrzeć [wpatrywać się] {{/stl_7}}{{stl_8}}{w kogoś} {{/stl_8}}{{stl_7}}jak w święty obraz [obrazek]; Pismo Święte; Trójca Święta {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • święty — świętytszy, święci 1. «o Bogu, bóstwach: będący przedmiotem najwyższej oceny religijnej i czci z tym związanej; o osobach: ogłoszony po śmierci uroczyście przez Kościół jako zbawiony i mogący być przedmiotem kultu; kanonizowany (skrót: św.)»… …   Słownik języka polskiego

  • święty — 1. Święta racja, święta prawda; święte, złote słowa «niewątpliwa racja, prawda, słowa niewątpliwie wyrażające prawdę»: Czasy takie, że jeśli człowiek wyniesie cało głowę, to i tak już dosyć bogaty. – To prawda... – odpowiada zupełnie już… …   Słownik frazeologiczny

  • Święty Krzyż TV Tower — ( Polish: RTCN Święty Krzyż ) is the tallest free standing TV tower in Poland. (Taller architectural structures in Poland are guyed masts or highrise buildings and chimneys equipped with antennas). Święty Krzyż TV Tower, which was built in 1966,… …   Wikipedia

  • święty Boże nie pomoże — {{/stl 13}}{{stl 7}} nie pomoże nikt, nic; nie sposób czemuś zapobiec : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jak się ojciec zdenerwuje, to święty Boże nie pomoże. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • święty obowiązek — {{/stl 13}}{{stl 7}} konieczność, powinność, którą bezwzględnie należy wypełnić : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obrona ojczyzny jest świętym obowiązkiem każdego obywatela. Pouczanie innych uważał za swój święty obowiązek. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • święty spokój — {{/stl 13}}{{stl 7}} wolność od trosk, kłopotów, nieprzejmowanie się niczym; beztroska, spokój : {{/stl 7}}{{stl 10}}Czy ja znajdę gdzieś wreszcie święty spokój? {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • święty gniew — {{/stl 13}}{{stl 7}}to samo co święte oburzenie: Zapłonąć świętym gniewem. Uniósł się świętym gniewem. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Święty Krzyż — Das Kloster Święty Krzyż Das Kloster Święty Krzyż (deutsch: Kloster Heiligkreuz) befindet sich auf dem Berg Łysiec im Heiligkreuzgebirge (Góry Świętokrzyskie). Die Geschichte des Klosters reicht in das Jahr 1006 zurück, als es von Benediktinern… …   Deutsch Wikipedia

  • Święty Kazimierz — Heiliger Kasimir von Litauen Skulptur des Heiligen Kasimir Der heilige Kasimir von Litauen (litauisch Šventas Kazimieras) (* 3. Oktober 1458 in Krakau …   Deutsch Wikipedia

  • Fernsehturm Swiety Krzyz — DMS …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”